Monday, November 28, 2011

Gugmang walay makapukan

Oh gugma, pagka-anindot mong pagasud-ungon
Susama ka sa bulak nga matahum
sa Tunga-tunga ning tanaman ikaw mi-usbong
Ug sa buyog ikaw pagahandumon
Tungod sa imong kaanyag ug katahum.

sa mga kalanggaman ikaw ang insperasyon
kay nakita nila ang imong reputsayon
ug sa tanang butang ikaw adunay sulosyon
ug sila dinha nimu nagsud-ong
kay kanila maantigo ka mupatigayon.

sa bisan sa damgo lamang ikaw akong makit-an
nga ikaw ania-a sa akung tupad ug kiliran
sa akung gugma kanimu walay makapukan
ug higugmaon ko ikaw hangtod sa kahangturan

by: Erikho Obido 
No comments: