Sunday, August 26, 2012

My Twisted Head: Kamot nga Makugi

My Twisted Head: Kamot nga Makugi: Dako nila nga kalipay Hilabina kay Nanay og Tatay Sila napuyo nga dili hamugaway Kay sila nagadako nga puno sa pagpanikaysikay Sila nag...

Monday, August 20, 2012

Kamingaw sa Payag

Sa kaniadtong nag-uban pa kita
Atong kalipay wala gayo'y susama
Kay puno sa talidhay ug katawa
Ug puno sa kadasig ug damgo nga saw-an ta

Ikaw ang nagmugna nga mutuybo ang gugma sa akong dughan
Kay imo mang giyabihan sa gugma kong tinapigan
Sa kinauyukan kung dughan imong gi-abrihan
Sa akong tiunay nga gugma nga walay kabalhinan

Apan ikaw nagpahilayo ug ang dughan ko nagasubo
Kay ang akong dughan ug huna-huna dili na magtakdo
Kay ang kamingaw ug kaguol mao may mubutho
Bisan sa halawom nga kagabhion ikaw huna-hunaon

Bisan ikaw nagpahilayo ikaw gihapon ang gihangyo
Kay sa akong dughan ikaw man ang makapawala sa kasubo
Kay gugmang tiunay man sa akong dughan ang mituybo
Apan ikaw man dinhe sa akong dughan nagpahilayo

Tungod sa akong kamingaw ang payag akong giduaw
Maoy bugtong saksi sa atong gugma nga akong gipanghupaw
Ug ako gisayangan ug napuno sa panghupaw
Kay ikaw kanako nagpahilayo ug hain kana mipanaw?

By: Erikho

Monday, February 20, 2012

No Matter What Other Says?

A heart that deals with love
Will cater your heart even we are apart
Because truly love can wait with full of joy and sacrifice
Until you live here in my heart

No matter, what other says?
And nobody cares what I really feel
For me the best when you are always here
Because my heart beats saying I truly cares

The best I can, I made to deal
Taking you away is so unfair
Because living without you is so unreal
Because I cannot resists  living without is real

My life of me will turn on with you
When I'm away I feel no way
I will never feel this way when you are away
I was bless that you stay with me

Because my life will always be
Because my heart of me I found the key
That gives my heart a plea
Even others want to take you away from me

I'm so happy that you're always take a choice of me
That is why I keep your in my heart and nobody can see
Because I don't give others to stowaway your heart from me
Even you let me go, I beg you to stay

Until my last breath I say I love you
Because my heart is truly do
I'm letting you go when my breath away
But here in my heart your always stay

Author: Erikho Obido
February 7, 2012

Sunday, February 19, 2012

Ikaw Ang Akong Bahandi

Tiunay nga bug-os ning akong dughan
Bisan ikaw wala sa akong kiliran
Apan sa kanunay ani-a ka sa akong dughan
Kay ikaw sa kanunay ang akong kalipay nga hilabihan

Kay ikaw me usbong sa tanaman ning akong dughan
Kay gusto mong ihan-ay ang nagpin-ot kong dalan
Kay ikaw man ang gasa ni Lord gikan sa kahitas-an
Kay ang akong tiunay nga pagbati imong gi-ampingan

Mawala man ang akong bahandi dinhe sa atong kalibutan
Dili jud ko ikaw ikambyo bisan sa mahalong butang
Kay wala'y si bisan kinsa nga makabuntog sa akong gugma
Kay ikaw man ang tiunay ug bugtong kong gasa

Kay ikaw man ang bahandi ning kalibutan
Ug wala'y bisan si kinsa nga makapukan
Kay ikaw man akong perming gi-atiman
Kay ikaw man ang paraiso sa gugma kong walay utlanan.
Friday, February 3, 2012

The Leader

"A good Leader possesses unity, integrity and loyalty that honors bravery."
Author: Erikho Obido

Success

" Success is the rewards from encouragement, determination, respect and hardworking."
Author: Erikho Obido