Sunday, February 19, 2012

Ikaw Ang Akong Bahandi

Tiunay nga bug-os ning akong dughan
Bisan ikaw wala sa akong kiliran
Apan sa kanunay ani-a ka sa akong dughan
Kay ikaw sa kanunay ang akong kalipay nga hilabihan

Kay ikaw me usbong sa tanaman ning akong dughan
Kay gusto mong ihan-ay ang nagpin-ot kong dalan
Kay ikaw man ang gasa ni Lord gikan sa kahitas-an
Kay ang akong tiunay nga pagbati imong gi-ampingan

Mawala man ang akong bahandi dinhe sa atong kalibutan
Dili jud ko ikaw ikambyo bisan sa mahalong butang
Kay wala'y si bisan kinsa nga makabuntog sa akong gugma
Kay ikaw man ang tiunay ug bugtong kong gasa

Kay ikaw man ang bahandi ning kalibutan
Ug wala'y bisan si kinsa nga makapukan
Kay ikaw man akong perming gi-atiman
Kay ikaw man ang paraiso sa gugma kong walay utlanan.
No comments: