Sunday, August 26, 2012

My Twisted Head: Kamot nga Makugi

My Twisted Head: Kamot nga Makugi: Dako nila nga kalipay Hilabina kay Nanay og Tatay Sila napuyo nga dili hamugaway Kay sila nagadako nga puno sa pagpanikaysikay Sila nag...