Monday, August 20, 2012

Kamingaw sa Payag

Sa kaniadtong nag-uban pa kita
Atong kalipay wala gayo'y susama
Kay puno sa talidhay ug katawa
Ug puno sa kadasig ug damgo nga saw-an ta

Ikaw ang nagmugna nga mutuybo ang gugma sa akong dughan
Kay imo mang giyabihan sa gugma kong tinapigan
Sa kinauyukan kung dughan imong gi-abrihan
Sa akong tiunay nga gugma nga walay kabalhinan

Apan ikaw nagpahilayo ug ang dughan ko nagasubo
Kay ang akong dughan ug huna-huna dili na magtakdo
Kay ang kamingaw ug kaguol mao may mubutho
Bisan sa halawom nga kagabhion ikaw huna-hunaon

Bisan ikaw nagpahilayo ikaw gihapon ang gihangyo
Kay sa akong dughan ikaw man ang makapawala sa kasubo
Kay gugmang tiunay man sa akong dughan ang mituybo
Apan ikaw man dinhe sa akong dughan nagpahilayo

Tungod sa akong kamingaw ang payag akong giduaw
Maoy bugtong saksi sa atong gugma nga akong gipanghupaw
Ug ako gisayangan ug napuno sa panghupaw
Kay ikaw kanako nagpahilayo ug hain kana mipanaw?

By: Erikho