Monday, November 28, 2011

Ang Gasa sa Kahitas-an

Sa atong kinabuhi dinhe sa kalibutan, and tanan ato lang gihulaman...apan kitang tawo niining kalibutana na puno sa pangandoy ug dili matukib nga kabuot sa pagpahimulos sa gasa nga atong nadawat ug natagamtaman, bisan nga gakumkom na ang duha ka kamot sa ilang bahande apan wala pa gayud matablaw... Ug nakalimut sa pagpasalamat nga aduna diay nag lantaw sa atong gibuhat...busa kita samtang ania pa kita niing kalibutana, atong iapud-apod ang gasa nga atong nadawat kay labaw pa unya ang ihatag niya kanato kun makita niya ang atong kaayo sa atong isigkatawo...

Bulahan kadtong pubre sa bahande apan dato ug kasing-kasing sa pagmahal sa iyang isig ka-ingun kay adunay mapaabot... Kay ang gasa dili nimu matagna mukalit lang ug abot ug mahibulong kalang ug asa kini gikan...sa bisan sa atong piskay nga lawas ug maayo nga pagpuyo usa kana nga gasa...apan kita malimot sa pagsampit ug pagpasalamt kaniya kay nabuta kita sa material nga butang dinhe sa kalibutan...kay atong kanunay nga gihuna-huna ang kalibutanong kalipay lamang...

Ang pagpaslamat dili bug-at...ang kaayo ug paghigugma  usa ka gasa nga gihatag kanoto sa atong amahan...


1 comment:

Anonymous said...

balaknon ba jud kau ni si ricoy oi...